เอ เอฟ เอ็ม ฟลาวเวอร์ ซีดส์ (ประเทศไทย) ผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก จำหน่ายเมล็ดไม้ดอก ไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพ เคมีเกษตร และต้นกล้า