ประวัติ เอ เอฟ เอ็ม กรุ๊ป
เมล็ดพันธุ์ดอกไม้
เมล็ดพันธุ์ซองเล็ก สำหรับผู้ทดลองปลูกดอกไม้
flower accessory
News
VDO
ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด สนทนา ภาษาดอกไม้
ติดต่อ  AFM
ร่วมงานกับ AFM

สมัครสมาชิก
| ลืมรหัสผ่าน

   
 
  : 053-353-810 ถึง 5
  : 053-353-816
  : sales@afmgroup.com

 marigold asia
AFM Map

 


 

 

     
 

 

โรคที่พบบ่อยกับการปลูกดอกดาวเรือง

การปลูกดาวเรืองตัดดอกทุกครั้ง ทั้งเกษตรกรเก่าและรายใหม่หลายท่านต้องเจอปัญหาจากโรคที่เกิดจากหลายสาเหตุ  และการระบาดของโรคในหลายพื้นที่  อาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่  ในการปลูกดาวเรืองทุกครั้ง  เกษตรกรควรจะให้ความสำคัญ กับการป้องกันและกำจัดโรค ที่เกี่ยวกับดาวเรืองตัดดอก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค้า
ดังนั้น บริษัท เอ เอฟ เอ็ม กรุ๊ป จะนำเสนอความรู้เรื่องโรคแมลง พร้อมวิธีป้องกันและกำจัดให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองตัดดอกทุกท่าน  สำหรับคอลัมน์นี้จะนำเสนอ เรื่องราวของโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา ( อัลเทอนาเรีย Alternaria sp. X  ได้แก่โรคใบจุด เชื้ออัลเทอนาเรีย Alternaria sp.)

 

โรคใบจุด Alternaria sp.
ลักษณะอาการ (สาเหตุของโรค เกิดจากเชื้อรา Alternaria sp.)
จะพบว่า ส่วนใบของดาวเรือง เป็นจุดค่อนข้างกลม ภายนอกจุดสีม่วงเข้ม ภายในจุดสีน้ำตาลอ่อน  หากเกิดการระบาดมาก จะทำให้พืชสังเคราะห์แสงได้น้อยลง  ส่งผลให้ต้นโทรมอย่างรวดเร็ว  ทำให้ดอกเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์  พบว่าเชื้อ
อัลเทอนาเรีย สามารถเข้าทำลาย ส่วนของลำต้นของดาวเรืองได้อีกด้วย โดนลักษณะอาการ จะคล้ายกับที่เกิดที่ใบ  คือ  เป็นจุดภายนอกค่อนข้างกลม ภายในจุดสีน้ำตาลอ่อน  ชื่อของโรคนี้ อาจเรียกแตกต่างกันไป ตามส่วนของดาวเรืองที่เกิดอาการ  เช่นโรคเกิดที่ใบเรียก ใบจุด (leaf spot) โรคเกิดที่ก้านและลำต้น  เรียก (stem spot)
การป้องกันกำจัด

  • ควรบำรุงรักษาต้นดาวเรืองให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอ  เพราะว่าถ้าต้นดาวเรือง มีความแข็งแรง ก็ยากที่โรคพืช จะเข้าทำลายต้นดาวเรือง
  • เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุด  ให้รีบตัดแต่ง ส่วนของใบดาวเรือง ที่เป็นโรค ออกจากแปลงปลูกดาวเรือง แล้วนำไปเผาทำลาย  เพื่อป้องกันแหล่งของเชื้อโรค ในการแพร่ระบาด และควรทำความสะอาดแปลงอยู่เสมอ  เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมโรค
  • การใช้สารเคมีป้องกันกำจัด
ชื่อสามัญ ชื่อการค้า อัตราการใช้
คลอโรทาโลนิล ดาโคนิล 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
แมนโคเซบ ไดเทนเอ็ม 45 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
ไทโอฟาเนต ท๊อปซิน – เอ็ม 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
ไอโพไดโอน รอฟรัล 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
ไดฟีโนโคนาโซล สกอร์ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
อะซ๊อกซีสโตรบิน อมิสตา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
     

 

   
   

Share : twitter facebook